Terug

Onderzoek naar de behoefte aan geestelijke stromingen op de basisschool

Sinds 1985 zijn alle basisscholen -zowel openbare als bijzondere- verplicht onderwijs te geven in geestelijke stromingen. In de praktijk wordt deze eis zeer divers ingevuld. Voor sommige scholen is onduidelijk wat wordt bedoeld met ‘geestelijke stromingen’. Er zijn ook scholen die hun vorm al gevonden hebben. Andere scholen gaan al zo gebukt onder hun werklast dat nauwelijks tijd aan geestelijke stromingen wordt besteed. Weer andere scholen willen hierin geen onderwijs geven, hetzij omdat ze er principieel op tegen zijn om onderwijs te geven in religie, hetzij omdat ze principieel geen onderwijs willen geven in andere religies dan de eigen religie.

Als onderzoeker aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de Universiteit van Leiden en voormalig docent basisonderwijs wil ik deze diversiteit aan meningen over geestelijke stromingen in kaart brengen, om een onderwijsmodel te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van de scholen in Nederland. 

Natuurlijk ben ik altijd bereid u te woord te staan bij eventuele vragen over het onderzoek of problemen bij het invullen van de enquête (marietjescriptie(at)gmail.com).

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!