Islam - plaatsen

Mekka
De heiligste plaats voor de moslims. Hier kreeg Mohammed te horen dat hij de boodschapper zou worden. Hier is ook de
Ka'aba te vinden.

Medina
De plaats waar Mohammed naartoe ging, toen veel mensen hem niet wilden geloven. In Medina waren meer mensen die met hem meegingen.

Afrika, Azië
De uitbreiding van de Islam zorgde ervoor dat in de loop van de tijd veel mensen moslim werden. Later zijn landen weer 'terugveroverd' (kruistochten). In landen als Marokko en Soedan in Afrika en Indonesië en Afghanistan in Azië zijn veel mensen moslim.

Arafat
De berg waar de profeet Mohammed zijn laatste preek hield

index
geschiedenis
wetten
kalender
namen
schriften
plaatsen

home