Christendom - plaatsen

Jeruzalem
De plaats waar Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood. Hier is de eerste kerk begonnen door de Heilige Geest die op de apostelen 'neerdaalde'.

Nazareth
De woonplaats van Jozef en Maria, Jezus' ouders. Hier heeft Jezus ook jaren geleefd.

Bethlehem
De geboorteplaats van Jezus.

Rome
De plaats waar het Rooms Katholieke geloof is ontstaan. In Rome is een klein land, Vaticaanstad, waar de Paus woont. Vanuit het Vaticaan besturen hij en de kardinalen de Rooms Katholieke kerk.

Lourdes
Plaats in Frankrijk waar Maria meerdere keren gezien is. Er is een bron waarvan het water zieke mensen zou genezen.

Rio de Janeiro
In Zuid Amerika wonen veel Christenen. In Rio staat een beroemd beeld van Jezus.

kerk
De plaats waar Christenen samenkomen om te bidden of te vieren.

Klooster
Plaats waar nonnen of monniken leven. Zij leven volgens strenge regels om zo volledig voor God te kiezen.

index
geschiedenis
wetten
kalender
namen
schriften
plaatsen

home