Christendom - namen

Abraham
De aartsvader, wat betekent dat hij de eerste was die contact met God maakte, en al zijn kinderen automatisch verbonden waren met God.

David
Een van de koningen van Israël. Een groot leider. Hij zou de voorvader van Jezus zijn.

Jozef
De vader van Jezus. Een eenvoudige, hardwerkende timmerman.

Maria
De moeder van Jezus. Later werd zij heilig verklaard en is voor veel mensen een belangrijke persoon. Bijna net zo belangrijk als Jezus zelf.

Jezus
Jezus was oorspronkelijk een joodse man. Door heel veel mensen wordt Hij als de Messias gezien, die vertelde wat God de mensen te vertellen had.

Petrus
Jezus had twaalf mensen om hem heen, die hem steunden. Een van deze apostelen was Petrus, de beste vriend van Jezus. Later zou Petrus de eerste Paus worden.

Judas
Judas was ook een van de apostelen, maar heeft Jezus verraden.

Paulus
Eerst was Paulus erg tegen Christenen, hij liet ze zelfs vermoorden. Door God werd hij verblind en later liet Hij hem weer zien. Hierdoor veranderde Paulus, en hij werd een van de grootste zendelingen.

Constantijn
Hij liet de Romeinen toe dat zij zelf kozen voor een geloof. Toen werd het Romeinse rijk snel Christelijk.

Willibrord & Bonifatius
Twee zendelingen die in Nederland probeerden de mensen tot Christenen te bekeren. Dit lukte toen niet. Bonifatius werd zelfs vermoord.

Luther
Luther was een geleerde man, en geloofde sterk in God, maar vond dat de mensen op een verkeerde manier geloofden. Hij schreef een brief daarover, waardoor veel mensen in opstand kwamen. Die mensen stichtten hun eigen Christelijke kerk, het protestantisme.

Calvijn
Deed ongeveer hetzelfde als Luther. Luther leefde in Duitsland, Calvijn in Frankrijk.

Paus
De Paus is de leider van de Rooms Katholieke kerk.

index
geschiedenis
wetten
kalender
namen
schriften
plaatsen

home