Boeddhisme - plaatsen

Loembini
De plaats waar Siddharta Gautama geboren werd.

Bodh Gaya
De plaats waar de boom stond waar Boeddha veel heeft gemediteerd en de verlichting bereikte.

Sarnath
Hier zou Boeddha zijn eerste preek hebben gegeven.

Kushinagara
De plaats waar Boeddha zijn laatste preek hield, en zijn laatste reis maakte, naar het nirwana.

Lhasa
De voormalige hoofdstad van Tibet, waar de geestelijk leider Dalai Lama woonde.

Stoepa
Soort tempel gebouwd op een bergje, waar een overblijfsel van de Boeddha in bewaard wordt. Toen Boeddha was overleden en gecremeerd, werden zijn as en overblijfselen verdeeld over acht plaatsen. Later heeft keizer Asjoka de relikwieën over meer plaatsen verspreid.

In Azië zijn veel landen waar een groot aantal mensen boeddhist zijn. Per land verschillen de manieren waarop zij hun geloof laten zien, maar het geloof in Boeddha is overal hetzelfde.

Japan
Het boeddhisme is ongeveer 1300 jaar geleden in Japan terechtgekomen. In die tijd hadden veel mensen daar al het shinto geloof, waarbij geesten van voorouders een belangrijke rol spelen.
Andere vormen van boeddhisme in Japan zijn Tendai, Zuiver Land en Zen. Zuiver Land is een stroming die vooral gaat om de bodhisattva Amitabha. Zen gaat vooral over rust door meditatie en door iets moois te creëren, zoals kunst. Als het af is, wordt die kunst meestal weer vernietigd om iets anders te maken, zoals te zien is bij een stenentuin.
Japanse monniken hebben vaak zwarte gewaden en kunnen heel stil en geconcentreerd zijn.

China
Toen het boeddhisme in China kwam, ware daar al twee belangrijke stromingen, het Confucianisme en het Toaïsme. Deze vormen zijn in de loop van de tijd samengevoegd tot één geloof.
In China is vooral het mahayana-boeddhisme populair. Er zijn ook veel mensen geweest die de verlichting hebben bereikt. In China worden zij Lohans genoemd. In China zijn lange tijd keizers aan de macht geweest. Deze boeddhistische heersers hebben veel land veroverd, en zo het geloof op veel plaatsen gebracht. Zo is het boeddhisme in Mongolië gekomen.

Tibet
Voor het boeddhisme in Tibet kwam, ongeveer 1300 jaar geleden, was daar een godsdienst die bon heette. Daarbij vereerden mensen meerdere goden.
Veel mensen gebruiken tantra's bij het mediteren. Dat zijn spreuken en teksten die bij het mediteren een speciale klank geven.
Tegenwoordig is de Dalai Lama de geestelijk leider van de boeddhisten. Monniken in kloosters zijn heel belangrijke mensen in het land. Zij doen er heel lang over om monnik te worden. Er zijn twee belangrijke groepen, de geel- en de roodkappen, genoemd naar de kleur van hun kleding.

Sri Lanka
Sri Lanka was het eerste land buiten India waar het boeddhisme kwam. De kinderen van de Indiase keizer Ashoka brachten het geloof en de koning Parakramabahu I liet veel stoepa's bouwen en liet het geloof over het hele eiland gaan.
Daarom zijn er een hoop relikwieën van de Boeddha in Sri Lanka, en worden er veel feesten gevierd die met het geloof te maken hebben.

Zuidoost-Azië
In landen als Thailand, Maleisië en Myanmar is het therevada-boeddhisme erg populair. In sommige landen zijn er veel verschillende geloven door elkaar. Op java, in Indonesië, ligt de Borobodur, een hele grote tempel. Het is zo gebouwd dat alle kenmerken van het boeddhisme terug te vinden zijn

index
geschiedenis
wetten
kalender
namen
schriften
plaatsen

home