De schepping

...In het begin was er niets...

God vond dat er licht moest zijn, en zo kwam er licht. God scheidde het licht van het donker. Zo ontstond de eerste dag. Op de tweede dag maakte God het land en al het water. Op de derde dag scheidde God het water van het land en liet bomen en planten groeien op het land. Op de vierde dag maakte God de zon, de maan en alle sterren, zodat iedereen kon weten welk jaar het was en wat de tijd was. Op de vijfde dag schiep God de dieren, de vissen in het water, en de vogels in de lucht. Op de zesde dag schiep God het leven op het land. Alle dieren, groot en klein. En als laatste, als laatste maakte hij de mens. Blij met al het moois dat hij gemaakt had, nam God een dag rust. De zevende dag.