Chanoeka

De eerste tempel werd lang geleden veroverd door de Grieken. Er was toen een groep joden die in opstand kwam tegen deze Grieken. Zij heetten Makkabeeën en zij verdreven de Grieken weer. De tempel moest toen weer worden opgeknapt. Er was olie nodig voor de altijd brandende lamp bij de ark met de tafelen, maar er was maar genoeg voor één dag. Door een wonder ging de olie toen acht dagen mee.

Om dit te herdenken en te vieren gebruiken de joden een speciale kandelaar met acht kaarsen. De eerste kaars van de menora wordt aangestoken, en iedere dag wordt een kaars extra aangestoken met die eerste kaars. Het feest duurt ook acht dagen, waarbij allemaal lekkere dingen worden gegeten en spellen worden gedaan met nepgeld en draaitollen, die dreidel worden genoemd. menora