Jodendom - Heilige schriften

Alle feesten, speciale dagen en voorschriften staan in de heilige boeken van de joden. Alle boeken samen heten Tenach. Dit is een samenvatting van de woorden Thora, Nebi'iem en Chetoebim.

De Thora is het belangrijkste boek voor de joden. Het is geschreven op een dikke rol perkament, en wordt al eeuwen met de hand overgeschreven door zeer geleerde mensen. Het schrijven van zo'n rol duurt wel een jaar! In de Thora staat alles wat een joods iemand wel moet doen en wat niet mag. Er zijn 613 van deze voorschriften.

In de Nebi'iem staan de boeken van de profeten. Dit zijn de verhalen over grote geleerden. Of verhalen over wat zij gezegd hebben.

Dan is er ook nog de Chetoebim. Hierin staan allerlei gedichten, psalmen en wijze spreuken. In de Chetoebim staan ook vijf mooie verhalen, deze noem je Megillot. Bij elk verhaal hoort ook een feest.

De Tenach is geschreven in het Hebreeuws. Dit is een oude taal die nog door heel veel mensen wordt gesproken, geschreven en gelezen. Elke letter in het Hebreeuws stelt ook een getal voor. Opvallend bij het Hebreeuws is dat de klinkers niet tussen de andere letters staan, maar onder de medeklinker worden geschreven. Ze worden er eigenlijk aangeplakt.

De heilige boeken van de joden worden veel gelezen, maar nog het meest in de synagoge.