Jodendom - Kalender

In het joodse jaar zijn er een paar heel bijzondere dagen. Dit zijn meestal dagen om iets te herinneren, of iets te vieren. Eerst moet je weten dat het joodse jaar anders loopt dan wij in Nederland gewend zijn. Dit begint al bij de jaartelling. Voor ons is het nu . De Joden zijn al veel eerder begonnen met tellen. Voor hen is het nu . Het joodse jaar heeft ook twaalf maanden, maar een maand heeft maar 29 of 30 dagen. Om te voorkomen dat alles door elkaar gaat lopen, hebben de joden om de zoveel jaren een schrikkeljaar, dan is er een maand extra, die Adar wordt genoemd. Het joodse nieuwe jaar begint voor ons ongeveer in september.

Hier zie je de kalender van boven naar beneden. Ernaast staat een aantal belangrijke dagen in de maand. Als er extra uitleg over een gebeurtenis is, kun je erop klikken.

Tisjri Rosj Hasjana


Jom Kippoer


Soekkot
Sjemini Atseret
Simchat Thora
De viering van het joodse nieuwe jaar. Duurt twee dagen. De joden denken aan wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan, en wat zij gaan doen.
Grote Verzoendag. Iedereen bidt samen om vergeving van de zonden van het afgelopen jaar. Er wordt 25 uur lang niets gegeten of gedronken.
Loofhuttenfeest

Vreugde der wet, extra aandacht voor de wetsboeken.
Chesjwan Geen bijzondere dagen  
Kislev Chanoeka Feest van de herinwijding van de tempel.
Tewet Chanoeka  
Sjewat Toe Bisjwat Nieuwjaar der bomen.
Adar Poeriem Lotenfeest,naar het lot dat de joden vernietigd zouden worden door Haman. -receptje-
Nisan Pesach
Jom HaSjoah
Feest voor de herdenking van de bevrijding van de slaven uit Egypte. Duurt acht dagen.
Herdenking van de Holocaust.
Ijar Jom Ha'Atsamaoet
Lag BaOmer
Dag van onafhankelijkheid
Siwan Sjawoe'ot Oogstfeest. Ook herdenking van de schenking van de Thora.
Tammoez Tammoez Vastendag.
Av Tisja Be-av Dag van Rouw.
Elloel Geen feesten Voorbereidingen op Rosj Hasjana