Islam - Heilige schriften

Hoe een mens moet leven heeft God aan de mensen verteld. Heel soms persoonlijk, dat heet openbaring. Maar vaak via een ander, zodat mensen het zelf ontdekten. Mohammed wordt wel de profeet genoemd, omdat hij de woorden van God doorvertelde aan de mensen. Die woorden (verhalen eigenlijk) zijn opgeschreven en samen vormen zij de koran, de wet.

Daarnaast heeft Mohammed zelf ook veel verteld aan mensen, en hij heeft avonturen beleefd. Die verhalen zijn apart opgeschreven en zijn bekend als het pad van de profeet, de soenna. Het boek noem je hadith.

Nu zul je begrijpen dat het al lang geleden is dat deze verhalen zijn opgeschreven. Toch vinden wijzen en bijvoorbeeld rechters er nog voldoende aanwijzingen in om vandaag nog mensen te kunnen sturen. Als er geen goed antwoord gevonden wordt, dan is er nog een derde manier om er een uitspraak over te doen. Een groep geleerden besluit dan samen wat de beste oplossing is. Dit noem je de fiqh.

Dat de koran heel belangrijk is voor de moslims, zie je aan de manier waarop mensen ermee omgaan. Teksten uit de koran zijn de eerste woorden die kinderen horen als zij pas geboren zijn. Kinderen die vier jaar oud zijn, lezen hun eerste woorden uit de koran. En omdat het vertalen van Arabische woorden erg lastig is (sommige woorden hebben veel verschillende betekenissen) lezen veel moslims de teksten het liefst in de oorspronkelijke taal.