Humanisme - Personen en namen

Socrates Filosoof uit de Griekse oudheid. Hij vond het belangrijk dat een mens zichzelf goed leerde kennen. Hierbij hielp hij door veel vragen te stellen.
Door zijn ideeŽn waren veel mensen tegen hem. Na een proces werd hij veroordeeld tot het drinken van de gifbeker, waarmee hij dus ter dood is veroordeeld.
Plato Griekse filosoof die veel mensen, vooral in de westerse wereld, heeft geïnspireerd. Bijzonder is dat veel van wat hij geschreven heeft, nog steeds bestaat.
Om uit te leggen wat zijn ideeŽn waren over kennis, en zelfbeeld, gebruikte hij veel vergelijkingen.
Cicero Politicus en filosoof uit de tijd van het eind van het Romeinse rijk. Hij moest veel belangrijke beslissingen nemen in een gevaarlijke tijd. Hij vluchtte op zeker moment uit Rome.
Hij heeft vooral dingen gezegd en geschreven over wie de macht over andere mensen zou mogen hebben.
Erasmus Desiderius Erasmus was een 'normale' jongen, die door heel veel lezen erg geleerd werd. Hij was op zeker moment priester, maar had veel ideeŽn over hoe de mensen met elkaar omgingen.
Zijn boek de lof der zotheid werd gezien als belangrijk voor humanisten die daarna kwamen.
Coornhert Geleerde en schrijver. Hij leefde in het begin van de Renaissance, de tijd vlak na de Middeleeuwen. Hij wordt ook gezien als schrijver van belangrijke ideeŽn uit die tijd. Coornhert werkte van vier uur 's morgens tot tien uur 's avonds.
Multatuli Zijn echte naam was Eduard Douwes Dekker. Hij was schrijver, en schreef vooral over de verkeerde dingen die mensen elkaar aandeden. Een bekend boek is Max Havelaar. Hij was belangrijk lid van De Dageraad, wat werd gezien als begin van een humanistische groepering.

Multatuli betekent: ik heb veel geleden.

Polak Leo Polak was een hoogleraar aan de universiteit van Groningen. Hij was een van de eersten die echt als humanist werden gezien. Hij overleed in een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog.
Van Praag Begon als leraar Nederlands. Zijn ideeŽn over humanisme schreef hij in een boek. Dat werd later het begin van de vereniging het Humanistisch Verbond.
Einstein Albert Einstein is erg bekend geworden door zijn relativiteitstheorie. Toch heeft hij heel veel andere ontdekkingen en uitspraken gedaan die volgens sommigen nog belangrijker waren. Hij was altijd op zoek naar een verklaring voor dingen, maar kon het geloof in God niet verklaren.
…ťn van die uitspraken was: "Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind"