Humanisme - Heilige schriften

Omdat het humanisme niet is gesticht, en geen god kent die bepaalt wat er gebeurt, bestaat er geen boek of geschrift waarin precies staat wat een humanist wel of niet moet doen, of denken. Humanisten gaan er vanuit dat de mens zelf kan nadenken over wat goed en slecht is, en hoe iemand zich moet gedragen.

Er zijn wel een heleboel boeken, waarin filosofen vragen hebben gesteld over het verschil tussen goed en kwaad, en wat goed gedrag is. Die boeken worden vaak gebruikt om te discussiŽren over het humanisme.

In 1945 is de Verenigde Naties opgericht, waarin (bijna) elk land in de wereld wordt vertegenwoordigd. De VN vergadert over belangrijke gebeurtenissen in de wereld, en zoekt naar oplossingen. Dit doen zij door zoveel mogelijk te zoeken naar gelijke ideeŽn en niet te kijken naar verschillende geloven of religies.

De door de VN geschreven Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens kun je zien als belangrijk schrift voor humanistische ideeŽn. Daarin staat beschreven welke rechten ieder mens op aarde zou moeten hebben, en dus ook welke plichten daarbij horen. Wat je wel en niet mag doen als mens.

In 1989 is het verdrag voor de rechten van het kind aan de verklaring toegevoegd.
Rechten van de mens