Mahabharata - Ramayana - Gita

Het betekent het grote epos (heldenverhaal) over de nakomelingen van koning Bharata. Twee groepen van neven maakten evenveel aanspraak op de troon. Zij waren de Pandava's en de Kaurava's. Er ontstond een hevige strijd. Hierdoor werden de Pandava's voor 12 jaar verbannen van het land. Toen zij terugkwamen, vroegen zij hun recht terug. De Kaurava's weigerden dit. Hierdoor ontstond een veldslag tussen de twee families.

In het Mahabharata wordt verteld van de grote oorlog tussen de vijf Pandava-broers die vochten tegenover hun 100 Kaurava-neven. Met veel wapens en geweld werd er gevochten. Vlak voor de strijd los zou barsten, ontstaat er een gesprek tussen de oudste broer Arjuna, en zijn vriend en wagenmenner, Krishna. Dit gesprek is als gedicht in de veda's gekomen, en wordt ook wel Gita genoemd. De Gita is voor veel mensen de belangrijkste wijsheid van het hindoeïsme.