Krishna - terug

Wordt gezien als de boodschapper van het pure geloof. In de Bhagavad Gita wordt verteld hoe hij verscheen op aarde en een gesprek had met Arjuna. Daarin laat Krishna weten dat geloof onvoorwaardelijk moet zijn, zonder je af te vragen wat je doet en of je het wel goed doet.
Zo'n 40 jaar geleden stichtte Bhaktivedanta de Hare Krishna beweging, die de boodschap van Krishna weer bij de mensen moest brengen.