Hindoe goden

Sita De vrouw van Rama.
Surya De zonnegod. Rijdt elke ochtend voorbij op de zonnekar.
Zijn vrouw is Ushas, godin van de dageraad.
Chandra De maangod, komt 's avonds langs.
Ravana Kwade geest die Sita ontvoerde.
Met het feest Ram Lila wordt een pop van hem verbrand.
Agni God van vuur en opoffering.
Indra God van de oorlog. Erg krachtig en dapper.