Gita - Ramayana - Mahabharata

De Srimad Bhagavad Gita is een gedicht waarin diepe waarheden staan, die zouden zijn onthuld door een heilig persoon.

Is de mens alleen het stoffelijk lichaam of is hij een onsterfelijke ziel? Hoe kan men in deze wereld juist handelen? Hoe kan de mens God ervaren? Wat is God?
Krishna antwoordt: Ik ben de Vader van deze bezielde wereld, de Moeder, de Onderhouder, de Grootvader. Richt je denken op Mij, wees Mij toegewijd, offer aan Mij, breng Mij hulde. Voorwaar Ik beloof je dat je tot Mij zult komen, want Ik heb je lief. Laat alle andere uiterlijke vormen van Godsdienst volledig achter je en kom tot Mij als je enige toevlucht. Ik zal je van alle zonden bevrijden.