Onze Vader

Onze vader die in de Hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw wil geschiede op aarde
net als in de Hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
Vergeef ons onze schuld
zoals wij anderen hun schuld vergeven
Leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade

Amen