Christendom - Plaatsen en gebouwen

Er zijn een paar plaatsen in de wereld die voor Christenen heel belangrijk zijn. Hier vind je een lijst daarvan. Erachter staat wat er bijzonder is aan de plaats. Sommige vind je op een kaartje.

Jeruzalem De plaats waar Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood. Hier is de eerste kerk begonnen door de Heilige Geest die op de apostelen 'neerdaalde'.
Nazareth De woonplaats van Jozef en Maria, Jezus' ouders. Hier heeft Jezus ook jaren geleefd.
Bethlehem De geboorteplaats van Jezus. lees ook het verhaal.
Rome De plaats waar het Rooms Katholieke geloof is ontstaan. In Rome is een klein land, Vaticaanstad, waar de Paus woont. Vanuit het Vaticaan besturen hij en de kardinalen de Rooms Katholieke kerk.
Lourdes Plaats in Frankrijk waar Maria meerdere keren gezien is. Er is een bron waarvan het water zieke mensen zou genezen.
Rio de Janeiro In Zuid Amerika wonen veel Christenen. In Rio staat een beroemd beeld van Jezus.
kerk De plaats waar Christenen samenkomen om te bidden of te vieren.
Klooster Plaats waar nonnen of monniken leven. Zij leven volgens strenge regels om zo volledig voor God te kiezen.