Christendom - Kalender

Een jaar is ingedeeld in twaalf maanden. Dat is ongeveer de tijd waarin de maan om de aarde draait. Dit klopt niet altijd. Daarom wordt de kalender vaak bijgesteld. En keer in de vier jaar is er een extra dag in februari (schrikkeljaar), en soms worden er een paar secondes bij een jaar opgeteld. De jaartelling begint bij de geboorte van Christus. Hoewel mensen nu denken dat de geboorte van Jezus verkeerd berekend was. Christus is dus geboren in 4 v. Chr. Het is nu .
Hieronder zie je een overzicht van de feesten in het Christelijke jaar. Soms is er een verhaal met meer uitleg.

januari  Driekoningen Toen Jezus was geboren, kwamen er drie wijzen uit het Oosten. Dit wordt soms gevierd door kinderen die verkleed als koning de deuren langsgaan.
februari Carnaval


Aswoensdag
Het begin van de vastenperiode, die 40 dagen duurt. Met carnaval verkleden mensen zich, en maken herrie, om 'boze geesten' te verjagen.
Begin van de vastentijd. Vanaf deze dag aten de mensen weinig, kinderen bijvoorbeeld geen snoep.
maart    
april Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Pasen
Dag van het laatste avondmaal.
Herdenking van de kruisiging en het sterven van Jezus.
Feest van het nieuwe leven.
Heel vroeger bestond pasen al als viering van de lente, later kwam daar de
herrijzenis van Jezus bij, het opstaan uit de dood. -verhaal-
mei Hemelvaart Viering van het afscheid van Jezus, die de aarde verlaat en naar de hemel gaat.
juni Pinksteren Viering van het neerdalen van de Heilige Geest: het begin van de eerste Christelijke kerk.
juli    
augustus    
september    
oktober    
november Sint Maarten


Advent
Feest ter herdenking van een barmhartige Christen: Hij deelde zijn mantel met twee arme, koude mensen. Kinderen gaan langs de deur, waar ouderen hun snoep delen.
Voorbereiding op Kerstmis. Vier zondagen wordt de komst van Kerst gevierd met het aansteken van kaarsen, iedere week n meer.
december Sinterklaas
Kerstmis
Viering van het leven van Sint Nicolaas. -verhaal-
De geboorte van Jezus Christus. Voor de kerk het begin van een nieuw jaar. -verhaal-