Christendom - geschiedenis

Het Christendom begint bij de geboorte van Jezus Christus. Voor die tijd geloofden de mensen in God en de manier van leven zoals Hij dat had opgedragen. Dit kun je lezen bij de Geschiedenis van het Jodendom. In deze tijd hadden de Romeinen de macht over een groot gebied rond de Middellandse Zee. Hier hoorde ook Palestina bij, waar Jezus leefde en de mensen vertelde dat zij in God moesten geloven. Het verhaal over het leven van Jezus kun je hier lezen.

Jezus werd ter dood veroordeeld door de Romeinen, maar zijn volgelingen vertelden iedereen over wat Hij gezegd en gedaan had. Hierdoor gingen veel mensen zich bekeren tot het Christendom. Dit gebeurde zo veel dat ook onder de Romeinen veel mensen Christen werden. Eerst waren de Romeinse heersers erg tegen deze verandering.

Keizer Constantijn zag dat de mensen toch veranderden en gaf ze vrijheid van geloof. Binnen korte tijd was het Romeinse Rijk en een groot deel van de wereld Christelijk.

Het Christendom verspreidde zich heel snel over Europa, ook in Nederland gingen veel mensen geloven in de manier van leven zoals Christus had verteld. Maar veel mensen hebben ook veel meningen. Er ontstond een verschil van mening tussen mensen in het westen en oosten van Europa. Hierdoor ontstonden de eerste twee stromingen in het Christendom, Oosters-Orthodox en Rooms-Katholiek.

Ondertussen was in het Midden-Oosten een ander geloof begonnen. Veel mensen begonnen zich te bekeren tot de Islam. De Christenen vonden dit niet goed en begonnen met de kruistochten om de aanhangers van de islam te dwingen Christen te worden.

Aan het einde van de Middeleeuwen ontstonden er stromingen in de westerse Rooms-Katholieke kerk. Veel mensen vonden dat de Rooms-Katholieken veel eigen regels hadden gemaakt en niet meer deden wat Christus had verteld. Ook vonden zij dat de leiders van de kerk teveel aan zichzelf dachten.
Daarom ontstond er veel protest tegen deze kerk, en onder leiding van Luther en Calvijn ontstond het protestantisme. Er zijn verschillende soorten protestantisme, maar ze vinden allemaal dat de Bijbel belangrijker is dan de mensen die zeggen wat er in de Bijbel staat.

Maarten Luther

Na deze tijd werd het wat rustiger binnen het Christendom. De mensen wilden niet meer met geweld andere mensen overtuigen dat zij in Christus moesten geloven. Maar zij wilden wel iedereen vertellen over Hem en laten zien dat het geloof betekent dat je goed voor elkaar moet zijn. Zo ontstonden de eerste zendingen, die overal naartoe gingen. Zo kwam het Christendom op veel plaatsen over de hele wereld.

Tegenwoordig worden er nog steeds goede dingen gedaan voor anderen door Christenen. Maar er wordt ook nog steeds gevochten door mensen die iets anders geloven. En het leven van Jezus Christus wordt vaak herdacht. Dit kun je zelfs op t.v. zien.