Boeddhisme - Personen en namen

Omdat Boeddha zichzelf niet als god zag, en zijn leer zegt dat de mens verantwoordelijk is voor wat er gebeurt, Zijn er geen goden bij het boeddhisme. Boeddhisten bidden ook niet echt, ze mediteren, waarbij ze heel diep in gedachten zijn. Toch zijn er wel personen die erg worden vereerd binnen het boeddhisme.

Hier vind je een paar namen:

Brahma de schepper van alles wat leeft op aarde. Volgens een oud verhaal sprak Brahma tot Boeddha, toen hij de verlichting had bereikt. Hij zei dat Boeddha eerst de mensen moest helpen, voor hij naar het nirwana ging.
Bodhisattva's De boeddhisten van de mahayana-stroming geloven dat er mensen zijn die net als Boeddha zelf de verlichting kunnen bereiken. Sommige van deze mensen wachten met overgaan naar het nirwana, om anderen te helpen. Zij zijn dus boeddhisten die erg veel aanzien hebben.
Avalokiteshvara Een van de bodishattva's die veel heeft betekend voor de boeddhisten, is Avalokiteshvara. Hij hielp mensen bij hun dagelijkse problemen, maar heeft er ook voor gezorgd dat veel lijden beter te dragen werd.
Tara de bodhisattva Tara werd volgens de verhalen geboren uit een lotusbloem, die was ontstaan uit de tranen van Avalokiteshvara. Zij heeft veel medeleven met de mensen en zorgt voor een leven zonder gevaar.
Ksitigarbha De heer van de onderwereld. Het klinkt gek, maar hij troost mensen die een slecht leven hebben geleid, en naar de hel zullen moeten.
Gandharva's Als een lichaam sterft, wordt de ziel meegenomen door goddelijke muzikanten, die je ziel naar een nieuw lichaam brengen.
Dalai Lama De boeddhisten in Tibet geloven dat de ziel van Avalokiteshvara wordt wedergeboren om de mensen te helpen. De mens die deze ziel krijgt, is de Dalai lama. Een nieuwe Dalai Lama is dus geen familie. De naam lama betekent leraar of monnik, dalai betekent de hoogste, of mooier gezegd: degene met een wijsheid groter dan de oceanen.
Maitreya Volgens de boeddhisten zal Boeddha terugkeren op aarde als Maitreya.