Boeddhisme - Heilige schriften

Lange tijd werden de wijze woorden van Boeddha aan elkaar doorverteld. Zo'n 320 jaar na zijn dood werden zij voor het eerst opgeschreven. De oudste boeddhistische teksten noem je de pali-canon. zij werden in een oude taal, pali, geschreven.
Deze teksten worden vooral gebruikt door de theravada-boeddhisten. De tekst bestaat uit drie delen, vandaar dat ze ook wel de drie korven wordt genoemd:

1e korf - regels en geschriften voor monniken en nonnen
2e korf - de leer van de Boeddha, de dharma
3e korf - teksten van geleerden waarin de woorden van de Boeddha worden uitgelegd

De mahayana-boeddhisten gebruiken andere geschriften, die soetra's heten. Daarin staan ook woorden van de Boeddha, en andere monniken uit de geschiedenis.

Tussen de vele teksten zijn er een paar die extra veel betekenis hebben voor boeddhisten. Zo is er de lotus soetra, waarin wordt verteld dat ieder mens een Boeddha kan worden en verlicht kan raken, het zijn gedichten, verhalen en preken. De kanjur is vooral bekend in Tibet, en bevat teksten zoals Boeddha ze heeft verteld. Op veel plaatsen, maar vooral bij kloosters en heilige plaatsen, zie je mantra's staan, heilige woorden in mooie letters.

In veel gebouwen, tempels en kloosters zie je afbeeldingen van Boeddha. Sommige heel klein, en andere heel groot. Er zijn zelfs beelden uit rotswanden gehakt. Er wordt gezegd dat je een Boeddha-beeld niet zelf mag kopen, maar krijgen van een ander, anders brengt het ongeluk. Er zijn verschillende vormen waarin Boeddha wordt afgebeeld, elk met hun eigen betekenis, dit noem je een moedra.

Enorm groot Boeddhabeeld

Liggende houding toen Boeddha overging naar het nirwana, lag hij op zijn zij met één hand onder het hoofd.
Bhumisparsa een mediterende houding met één hand naar de aarde gericht - hierbij vraagt Boeddha de aarde te getuigen van wat er gebeurt.
Abhaya één hand geheven en open - geeft bescherming en vraagt om kalmte.
Vitarka één hand geheven met de duim en wijsvinger samen - het bespreken of onderwijzen van de dharma.
Dhyana twee handen gevouwen in de schoot - opperste concentratie om te mediteren.

Er is een aantal voorwerpen met een speciale betekenis voor de boeddhisten.